Новости

21.11.2012

Издательство "Коллоквиум" готовит к публикации учебник Дмитрия Цолина "Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса"

Как сообщает Интернет-сайт издательства "Коллоквиум", в марте 2013 года планируется выпустить в свет учебник Дмитрия Цолина "Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса" (Дмитрий Цолин. Арамейский язык библейских текстов и Таргума Онкелоса. Ок. 350 с., тв. пер., 145 х 215 мм.).

Учебник представляет собой отличное практическое пособие по изучению арамейского языка Библии и Таргума Онкелоса. В нем читатель найдет не только необходимые теоретические знания в области фонологии, морфологии и синтаксиса, но и практические упражнения, которые помогут лучше усвоить пройденный материал. В конце каждой главы предложен исторический экскурс, где показано развитие грамматических форм в сравнении с другими семитскими языками.

Учебник предназначен для студентов и преподавателей, а также всех, кто интересуется изучением арамейского языка.

"Підручник «Арамейська мова Біблії і Таргума Онкелоса» (рос. мовою), написаний кандидатом філологічних наук, старшим науковим співробітником Національного університету «Острозька академія» Цоліним Дмитром Васильовичем, відзначається високим професійним рівнем та адаптованістю до процесу вивчення мови студентами. Особливою перевагою підручника є його орієнтація на практичну роботу з текстом (автор викладає особливості морфології і синтаксису арамейської мови на матеріалі текстів Біблії і Таргума Онкелоса), з одного боку, та намаганням дати студентам елементи теорії, ввести їх в загальний курс проблем вивчення арамейської мови, з іншого. Варто відзначити, що підручник Цоліна Д. В. є першим досвідом написання граматики арамейської мови не лише на теренах України, але й країн СНД (до цього подібні граматики видавалися лише англійською, німецькою, французькою та мовою іврит). Даний підручник є дуже важливим як для вивчення історії юдаїзму, так і раннього християнства, оскільки значна частина пам’яток писемності обох релігій була написана саме арамейською. Бажаю також, щоб ця книга стала поштовхом для розвитку вітчизняної школи біблеїстики (поки що вона, на жаль, не існує)" (Ігор Туров, кандидат історичних наук, директор Міжнародної міждисциплінарної сертифікатної програми з юдаїки при Національному університеті «Києво-Могилянська академія»).

"Вивчення оригінальних мов (Старого Заповіту) – давньоєврейської та арамейської – залишається, на жаль, однією з тих галузей релігієзнавства та біблеїстики, яким приділено вкрай мало уваги у вітчизняній науці. В цьому сенсі підручник кандидата філологічних наук, старшого співробітника Національного університету «Острозька академія» Цоліна Дмитра Васильовича є істотним зрушенням у цій галузі.

Підручник поєднує в собі як досвід класичних англо- та німецькомовних граматик (Г. Дальмана, Ф. Розенталя, Г. Бауера та В. Стівенсона), так і надбання російської школи арамеїстики (праці І. Н. Віннікова, Г. М. Дємідової, К. Г. Церетелі) Особливо варто відзначити, що окрім традиційного викладення граматики, підручник Д.В. Цоліна містить розділ присвячений синтаксису арамейської мови. Зауважимо, що саме синтаксис залишається найменш дослідженою галуззю арамейської мови, тож перша спроба дати систематичний огляд основних проблем синтаксису здійснена" (Л. К. Фінберг, Директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства).

http://www.colbooks.org/catalogue/tsolin/

 

Яндекс.Метрика